Algemene verhuurvoorwaarden

1. Onderwerp
De verhuurder geeft in huur aan de huurder het woonhuis, gelegen, Tour 42, 6941 Heyd (Durbuy), België.
Het huis is geschikt voor maximaal 16 personen.
De volledige woning kan gebruikt worden tijdens de verhuurperiode. Er is geen mogelijkheid om een gedeelte van de woning te huren. Er zijn géén andere groepen in de woning aanwezig. U heeft het alleenrecht op deze woning tijdens geheel uw verblijf.

2. Aanvaarding goede staat
De verhuurder biedt de woning aan en de huurder aanvaardt het goed in de staat zoals het zich bevindt, in goede staat van onderhoud, veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid en conform de Belgische als de lokale wetten en besluiten die van toepassing zijn.

3. Bestemming en gebruik
3.1 Het huis is exclusief bestemd voor bewoning op basis van seizoensverhuring. De huurder kan van deze woning niet zijn hoofdverblijfplaats maken. Elke wijziging door de huurder aan de bestemming of het gebruik van het goed is niet toegestaan.

3.2 Het vakantiehuis heeft 16 slaapplaatsen voor volwassenen en 2 kinderbedjes en voorzieningen voor maximaal 16 personen. Het is niet toegestaan om de woning met meer dan het vermelde maximum aantal personen te bewonen.
3.3 Staat van het goed: Het verhuurde huis wordt voor in gebruikname volledig gepoetst door zorgen van de verhuurder en in een nette staat gebracht. Bij het verlaten van de woning dient het huis terug in een nette staat afgeleverd te worden (opgeruimd).

Bij het voor de eindschoonmaak vermelde tarief gaan wij er van uit dat u zelf voor vertrek zonodig alles op zijn plaats terugzet, de afwas gedaan is, de vaatwasser leeggemaakt is en bij gebruik van de houtkachel de kachel leegmaken van assen. De koelkast moet bij het verlaten van de woning geheel leeg zijn en de deur van de koel- & vriesvak open zetten. Ook bij gebruik van de barbeque de assen verwijderen en de rooster verplicht te schrobben. Bij niet naleven van deze voorwaarden kunnen extra schoonmaakkosten aangerekend worden.

3.4 Er zijn in totaal 5 slaapkamers aanwezig in de woning. Alle kamers zijn op de bovenverdieping. Op deze verdieping is er ook nog één algemene badkamer aanwezig met ligbad/douche en 2 toiletten. Er zijn 3 slaapkamers met douche en lavabo. Er zijn géén slaapkamers op het gelijkvloers. Als u slecht te been bent om boven naar de slaapkamers te gaan, informeer dan even om de mogelijkheid te bekijken om beneden te slapen. In de volledige woning is het ten strengste verboden om te roken. Er mogen géén huisdieren verblijven/slapen op de bovenverdieping om hygiënische redenen.

 

4. Overdracht en onderverhuur
Het is de huurder niet toegestaan zijn rechten over te dragen, noch het pand te verhuren aan derden.

5. Betaling en voorwaarden
5.1 De huurprijs staat vermeld op de pagina "Prijzen" van de site www.vakantiewoningindurbuy.be.
Alvorens een boeking definitief wordt, dient er 500 euro waarborg betaald te worden én moet het huurcontract door beide partijen worden ondertekend en binnen de 14 dagen terug worden bezorgd aan de verhuurder. Dan pas is er een definitieve boeking. De volledige huurprijs (hoofdsom) dient 6 weken voor ingebruikname van het goed betaald te worden op onze rekening. Uw boekingsaanvraag is pas definitief NA dat u van de verhuurder een bevestiging per e-mail of schriftelijk heeft ontvangen.
5.2. De verplichting van de verhuurder om toegang tot het goed te verschaffen wordt uitgesteld tot de huur én waarborg volledig aantoonbaar betaald is en het huurcontract, ondertekend, in het bezit is van beide partijen.
5.3 Bij niet-tijdige betaling is de huurder in verzuim. De verhuurder stelt hem hier schriftelijk of per e-mail van op de hoogte. Hij heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen de 7 dagen te voldoen. Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt het huurcontract geannuleerd op de dag van het verzuim. Het vooruitbetaalde bedrag van 500 euro geldt dan als annulerings- & administratiekosten.
5.4 Indien de huurovereenkomst binnen 6 weken voor de dag van aanvang tot stand komt, moet terstond de gehele huurprijs en waarborg worden voldaan.
5.5 De verhuurder behoudt zich het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. In dat geval wordt de huurder zo snel mogelijk op de hoogte gesteld van de annulatie van het huurcontract en zal deze binnen 2 weken na annulatie de reeds betaalde huur teruggestort krijgen.


6. Verbruik en kosten
6.1 De vaste kosten staan vermeld op de pagina 'Prijzen'. Deze extra kosten zijn: eindschoonmaak, water, elektriciteit, mazout, eventuele huisdieren, toeristenbelasting, huisvuil. Het is de huurder toegestaan om zelf hout mee te brengen voor in de kachel te stoken. Aanmaakhout dient men zelf te voorzien.

Extra bijkomende kosten naargelang verbruik: Verplichte eindschoonmaak: 135 euro  -  Hond: 5 euro per hond per nacht  -  Toeristenbelasting: 0,85 euro per persoon en per nacht  -  Vuilzakken: vaste kost van 10 euro per weekendverhuur en 15 euro per week- of midweekverhuur - Elekriciteit: nachttarief aan 0,32 euro per KwH en dagtarief aan 0,38 euro per KwH  -  Water: 4,95 euro per kuub  -  Stookolie: dagprijs per liter
6.2 Bed- en keukenlinnen is niet voorzien in de huurprijs alsmede de eindschoonmaak.
Te voorzien bedlinnen is: verplichte hoofdkussensloop, hoeslaken, dekbedovertrek (donsdekens). De bedden zijn 0,90 x 200 cm groot.
In geen geval mogen de bedden gebruikt worden zonder extra bedlinnen. Bij niet naleven van deze voorwaarden kunnen extra schoonmaakkosten aangerekend worden.
6.2 De huurder verbindt er zich toe, het verhuurde goed en zijn inhoud in alle situaties te behandelen als een goede huisvader. Dit betreft o.a het sluiten van ramen en deuren bij wind/regen, het afsluiten van de woning bij afwezigheid en het milieubewust verbruik van water, elektriciteit en mazout.

 

7. Afvalverwerking
7.1 De huurder verbindt er zich toe om zijn afval correct te sorteren volgens de procedure beschreven in het huisreglement dat ter plaatse aanwezig is.
7.2 Te volgen procedure bij einde verhuring:

  • Prullen- & afvalbakken ledigen alsook de assen van de kachel (indien kachel niet wordt geledigd wordt dit in extra aangerekend)

  • Al het restafval in plastieken zakken (ter plaatse aanwezig) dichtgeknoopt in de grijze container gooien.

  • GÉÉN lege flessen/potten van glas of aardewerk in de container gooien. 

  • Glas, potten, flessen zelf uitgespoeld naar glascontainer brengen.

  • Papier en karton apart houden en niet in de container.

OPGELET: Blijft dit glaswerk achter bij uw vertrek of wordt dit in de container gevonden, dan zijn wij genoodzaakt

€ 10 van de waarborg in mindering te brengen.

8. Huurwaarborg en annulatie
8.1 Om een goede afloop van het huurcontract te verzekeren, betaalt de huurder een huurwaarborg ten bedrage van 500 euro aan de verhuurder, alvorens hij het goed in gebruik mag nemen. De huurwaarborg moet binnen de 14 dagen betaald worden op onze rekening NA bevestiging akkoord verhuur. Het rekeningnummer wordt u doorgegeven bij aanvraag/bevestiging boeking.
8.2 De verplichting van de verhuurder om toegang tot het goed te verschaffen wordt uitgesteld tot de volledig huursom en waarborg aantoonbaar betaald is. Bij gebreke van betaling zal de overeenkomst op de ingangsdatum als ontbonden worden beschouwd. De huurwaarborg staat volledig los van de te betalen huur.
8.3 Wanneer zowel huurder als verhuurder akkoord zijn, kan na de huurperiode deze waarborg aangewend worden om de verbruikskosten en eventuele tekortkomingen en schade te verrekenen.
8.4 Wanneer geen schade verricht is, zal deze huurwaarborg (verminderd met alle verbruikskosten) max. binnen de 3 weken na de huurtermijn terugbetaald worden door de verhuurder.

8.5 Bij annulatie van uw boeking, onder gelijk welke redenen, wordt de waarborg enkel terugbetaald in volgende gevallen. Bij annulatie 4 maanden voor de huurperiode wordt er 400 euro terugbetaald (100 euro blijft steeds ingehouden voor de verwerkingsonkosten). Bij annulatie 3 maanden voor de huurperiode, wordt er 300 euro terugbetaald. Bij annulatie 2 maanden voor huurperiode, wordt er 200 euro terugbetaald. Bij annulatie 1 maand voor de huurperiode wordt de waarborg niet meer terugbetaald. Indien we het pand voor deze periode toch nog kunnen verhuren aan andere kandidaten dan wordt de waarborg wél terugbetaald nadat wij van de nieuwe huurder het contract hebben ontvangen. De 100 euro administratiekosten worden dan nog wel steeds in mindering gebracht.

9. Aansprakelijkheid huurder
9.1 De huurder is aansprakelijk voor de vakantiewoning toegebracht door hemzelf en/of door zijn reisgenoten dan wel bezoekers. Hij is gedurende de huurperiode verantwoordelijk voor het huis en hij verplicht zich het huis netjes en schoon te houden. We zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen die in of rond het huis gebeuren. Hou uw kinderen daarom steeds goed in het oog.
9.2 Het is de huurder niet toegestaan om meer of andere personen in de vakantiewoning onder te brengen, dan die vermeld staan op het contract. De eigenaar mag in dat geval de huurder weigeren. Huisdieren zijn toegelaten (max. 3), deze moeten bij aanvraag worden gemeld hoeveel huisdieren er aanwezig zijn. Bij huisdieren wordt er een extra kost aangerekend. (5 euro/hond/nacht).
9.3 De huurder is verantwoordelijk voor alle vormen van schade inclusief aan inboedel zoals op het einde of na de verhuurperiode door de verhuurder/gérante wordt vastgesteld.
9.4 Alle schade dient door de huurder voor vertrek aan de verhuurder of gérante spontaan gemeld te worden. Dit dient opgeschreven te worden op de verhuurbon. Als blijkt dat er schade is wordt dit in mindering gebracht van uw waarborg. Tijdens het poetsen wordt alles gecontroleerd en zien we dan toch deze gemaakte schade.

9.5 De persoon die het huurcontract ondertekend is verantwoordelijk voor zijn medegasten tijdens de gehele duur van verhuur alsook alle financiële transacties in geval van schade of tekortkomingen. Indien er een gerechtelijke procedure moet gestart worden (waar we zeker niet op hopen) of er zijn betwistingen, wordt alle briefwisseling naar deze verantwoordelijke verstuurd en enkel en alleen met deze persoon afgehandeld.

 

10. Bezoek van de verhuurder
Het is de verhuurder toegestaan, door middel van een afspraak met de huurder, het goed te bezoeken, met als doel na te gaan of alle verplichting uitgevoerd worden. Dit is echter zéér uitzonderlijk. Als er klachten van de geburen of andere komen, kan in deze regel opgetreden worden. Dit recht moet rekening houden met het privé leven van de huurder en met mate uitgevoerd.

 

11. Geluidsoverlast
U mag gerust wat muziek beluisteren buiten, maar zorg er dan wel voor dat dit geluid niet te horen valt bij de geburen. Na u komen er nog gasten en we willen graag een goede verstandhouding behouden met onze geburen.

Indien er klachten komen van lawaaihinder, wordt u hiervan op de hoogte gesteld door de gérante of eigenaar. Als deze verwittiging niet wordt opgevolgd of dit wordt alleen maar erger, dan wordt de huurperiode per direct stopgezet. Het overige huurbedrag wordt geenszins terugbetaald. De waarborg min de verbruikerskosten worden wel terugbetaald.

 

12. Verantwoordelijkheid bij ongevallen en inbraak
12.1 De verhuurder is niet verantwoordelijk voor ongevallen die in en/of rondom het huis gebeuren.

12.2 De huurder zorgt dat de tuinpoort goed afgesloten is indien er kleine kinderen aanwezig zijn.
12.3 De huurder is verantwoordelijk voor diefstal van en schade aan de inboedel als de diefstal gebeurt zonder sporen van braak. Bij diefstal zonder sporen van braak, bijv. door het niet afsluiten van ramen en deuren bij afwezigheid, is de huurder aansprakelijk voor de geleden schade.

12.4 Bij diefstal met sporen van braak, dient u de politie te verwittigen alsook hiervan een Proces Verbaal te laten opstellen.


13. Allerlei
13.1 Eventuele drukfouten in dit contract, onze website of andere formulieren en prijzen, zijn onder voorbehoud.
13.2 De verhuurder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen door middel van errata.
13.3 De verhuurder is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk en verantwoordelijk voor ontstane schade aan alle betrokken personen of roerende- en onroerende goederen.
13.4 De afzonderlijke huurinstructies maken integraal deel uit van deze overeenkomst. Gelieve alle bepalingen strikt te volgen. Deze hangen zichtbaar uit in de woning (keuken).
13.5 Als de huurder nog andere activiteiten wil organiseren in of rond het huis, die buitensporig zijn van een normale doen, moet dit steeds vooraf in kennis worden gesteld aan de verhuurder.
13.6 Denk aan onze geburen. Maak niet al te veel lawaai en zodat iedereen tevreden blijft.

13.7 Er zijn maximum 3 huisdieren toegelaten in de woning. Deze mogen NIET op de bovenverdieping verblijven. De huisdieren kunnen in de kelder en het gelijkvloers lopen. Er is een toeslag per huisdier.

13.8 Na gebruik van de speeltoestellen (biljart, darts, petanque) dienen de speelballen en dartspijlen terug gelegd te worden op de voorziene plaats. De hoeveelheid speelballen wordt ook telkens gecontroleerd na uw vertrek en zullen worden aangerekend indien er te kort zijn of beschadigd zijn.

De fitnesstoestellen dienen na gebruik te worden gereinigd (handdoek).

13.9 Het is ten strengste verboden om te roken in de vakantiewoning. Ook op de ballustrade aan de noodtrap op de bovenste verdieping mag niet gerookt worden. Sigarettenfilters moeten in het rokersbakje worden gelegd aan de achtergevel van de woning. Dit hangt daar tegen de muur. Zeker de assen niet direct in de vuilniszak steken.

 

14. BBQ

Er mag géén brandhout opgestookt worden in de barbeque. Enkel houtskool kan hier gebruikt worden om te BBQ.

Houtskool dient zelf te worden meegebracht.

 

ADRES van de woning

Tour 42  —  6941 Heyd (Durbuy) (prov. Luxemburg) BELGIË

 

UW GEGEVENS

Vul hier uw adres in én GSM nr. van de verantwoordelijke van de groep (zie punt 9.5):

Naam: ..................................................................................................................................................

Straat + Nr.: .........................................................................................................................................

Postcode + Gemeente: ........................................................................................................................

GSM nr. van verantwoordelijke: ...........................................................................................................

Rechtstreeks e-mail adres: ..................................................................................................................

Uw IBAN nr. (om waarborg terug te betalen): ......................................................................................

 

Gelieve de naam en geboortedatum in te vullen van iedere persoon die de vakantiewoning gaat betrekken tijdens de gehele verhuur:

  1. Naam:  .................................................................................. Geb. datum: .....................................

  2. Naam:  .................................................................................. Geb. datum: .....................................

  3. Naam:  .................................................................................. Geb. datum: .....................................

  4. Naam:  .................................................................................. Geb. datum: .....................................

  5. Naam:  .................................................................................. Geb. datum: .....................................

  6. Naam:  .................................................................................. Geb. datum: .....................................

  7. Naam:  .................................................................................. Geb. datum: .....................................

  8. Naam:  .................................................................................. Geb. datum: .....................................

  9. Naam:  .................................................................................. Geb. datum: .....................................

10. Naam:  .................................................................................. Geb. datum: .....................................

11. Naam:  .................................................................................. Geb. datum: .....................................

12. Naam:  .................................................................................. Geb. datum: .....................................

13. Naam:  .................................................................................. Geb. datum: .....................................

14. Naam:  .................................................................................. Geb. datum: .....................................

15. Naam:  .................................................................................. Geb. datum: .....................................

16. Naam:  .................................................................................. Geb. datum: .....................................

Aantal huisdieren: ...................... (max. 3)

 

UREN AANKOMST & VERTREK

Om de woning de nodige tijd te gunnen om te kunnen poetsen tussen 2 verhuren door, zijn volgende uren van toepassing voor aankomst of vertrektijd.

Weekend:   vr. 15 u. tot ma. 10 u.

Midweek: ma. 15 u. tot vr. 10 u.

Week:         vr. 15 u. tot vr. 10 u.    of   ma. 15 u. tot ma. 10 u.

 

DATUM VERHUUR

De vakantiewoning wordt verhuurd van ................../................./.................. tot ................../................./.................. voor de prijs van .................................  euro. Het voorschot is betaald op datum van ................./................/................. met een bedrag van ............................ euro.

Het voorschot geldt tevens als waarbog en wordt max. 3 weken na de verhuur terugbetaald min aftrek van de gemaakte verbruikerskosten.

Het hoofdbedrag van de verhuur wordt 6 weken vóór ingebruikname gestort op rekening:

IBAN: BE81 0682 4974 5624

BIC: GKCCBEBB

Dit contract wordt in 2-voud ingevuld, waarvan 1 ex. naar de verhuurder te sturen en 1 ex. behouden blijft voor de huurder. Gelieve alle bladzijden te parafferen a.u.b.

 

Dit contract a.u.b. binnen de 14 dagen terug te sturen of doormailen naar onderstaand adres/hoofdzetel:

 Elisium BVBA  —  Koekhoven 50  —  2310 Rijkevorsel (België)

guykerstens@icloud.com  —  Tel. 0498 92 15 45

  

Naam verantwoordelijke huurder voor akkoord van bovenstaande Algemene Huurvoorwaarden
(Uw naam, vooraf gegaan door de geschreven vermelding "Gelezen en Goedgekeurd")

 

Naam verantwoordelijke HUURDER                                                                                       Naam VERHUURDER

Datum en handtekening voor akkoord bovenstaande,                                                            Guy Kerstens